Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση www.dialogismos.gr αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους . Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε την αναγνώριση και αποδοχή αυτών των όρων χρήσης.
Συμβουλευτείτε τακτικά αυτούς τους όρους χρήσης!

Πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο:

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για τους νόμιμους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερέστερα στην ενότητα “Περιορισμοί στη χρήση” παρακάτω. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε κάποια ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου, να καταστήσει τον ιστότοπο απρόσιτο σε άλλους ή να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή στο Περιεχόμενο. Συμφωνείτε να μην προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δεν προορίζεται για εσάς. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.dialogismos.gr με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τα δικαιώματα τρίτων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε ορισμένους από τους πόρους που προσφέρει, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Είναι προϋπόθεση από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι σωστές, τρέχουσες και πλήρεις. Εάν η Εταιρεία μας πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν είναι σωστές, τρέχουσες ή πλήρεις, έχουμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους πόρους του και να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμοί στη χρήση:

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για μη εμπορική,αλλά για αυστηρώς προσωπική χρήση . Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένου εμπορικού σκοπού, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας μας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται (και ενδέχεται να μην εξουσιοδοτήσετε οποιονδήποτε άλλον) (i) για συν-επωνυμία με αυτόν τον ιστότοπο ή (ii) να πλαισιώσετε αυτόν τον ιστότοπο ή (iii) να χρησιμοποιηθεί υπερσύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια ενός εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου της εταιρείας μας. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε η να αναδημοσιεύσετε οτιδήποτε συμπεριλαμβανομένου του λογότυπου, εμπορικού σήματος ή άλλου μέσου απόδοσης ή αναγνώρισης οποιουδήποτε μέρους .
δεν έχετε το δικαίωμα να εμφανίζετε , να δημοσιεύσετε ή να διανέμετε αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την Εταιρεία μας για την άμεση παύση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης συν-μαρκαρίσματος, πλαισίου ή υπερσύνδεσης.

Ιδιοκτησιακές πληροφορίες:
Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικά σήματα

Το υλικό Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να αναρτηθεί ή να μεταδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας μας, ή εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς.
το Περιεχόμενο μπορείτε να το χρησιμοποιήστε αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας μας.
Αυτός ο ιστότοπος και το Περιεχόμενό του προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και ανήκουν στην Εταιρεία ή στους συνεργάτες της.
Τα πνευματικά δικαιώματα για το Περιεχόμενο ανήκουν στην Εταιρεία ή σε άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να κατεβάσετε και να ανατυπώσετε Περιεχόμενο μόνο για μη εμπορική, μη δημόσια, προσωπική χρήση.
. Δεν επιτρέπεται να χειραγωγείτε ή να τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο εικόνες ή άλλο Περιεχόμενο στον ιστότοπο.
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του www.dialogismos.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα του www.dialogismos.gr είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υπερσύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να είναι υπερσυνδεδεμένος με άλλους ιστότοπους που δεν συντηρούνται ή σχετίζονται με την Εταιρεία μας. Η συμπερίληψη τυχόν υπερσύνδεσης σε ιστότοπο τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται έγκριση, χορηγία ή σύσταση από την Εταιρεία μας αυτού του ιστότοπου. Οι υπερσύνδεσμοι προς αυτούς τους ιστότοπους παρέχονται ως υπηρεσία στους χρήστες και δεν χρηματοδοτούνται ή συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή την Εταιρεία μας. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Η εταιρεία μας επίσης δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπερσυνδεδεμένων ιστότοπων. Η πρόσβαση στους υπερσυνδέσμους γίνεται με την ευθύνη του χρήστη και η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο, την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών των υπερσυνδέσμων ή των ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Εάν κάνετε υπερσύνδεση σε έναν ιστότοπο, λάβετε υπόψη ότι θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπο της Εταιρείας μας και θα υπαχθείτε στους κανόνες και τις προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ιστότοπων. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τους Όρους Χρήσης οποιωνδήποτε ιστότοπων με τους οποίους συνδέετε από τον ιστότοπο της Εταιρείας μας.

Λήψη υλικού

Κατανοείτε ότι η Εταιρεία μας δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη από το Διαδίκτυο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλο κώδικα που μπορεί να εκδηλώσει μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας για την ακρίβεια της εισαγωγής και της εξόδου δεδομένων και για τη διατήρηση μέσων εκτός αυτού του ιστότοπου για την ανακατασκευή τυχόν χαμένων δεδομένων. Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή κίνδυνο για τη χρήση του Διαδικτύου από εσάς.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η εταιρια μας, www.dialogismos.gr ή οι προμηθευτές της για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στο Διαδίκτυο του www.dialogusmos.gr ιστοσελίδα, ακόμη και αν to www.dialogismos.gr είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Η ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΠΟΡΙΕΣ Ή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΗΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΙΑΤΡΕΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΟ , ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Ή ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ !
Το περιεχόμενο που βλέπετε στην σελίδα www.dialogismos.gr Δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών, διατροφολόγων σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού, διατροφολόγου, γυμναστή σας εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε στις ιστοσελίδες μας.
δεν συστήνουμε ή προτρέπουμε σε συγκεκριμένες δίαιτες, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σε ιστοσελίδες .Εάν κάποιος επισκέπτης μας αποφασίσει να βασιστεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του www.dialogismos.gr παραβλέποντας τη συμβουλή του ιατρού, διατροφολόγου, γυμναστή ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, αυτό γίνεται με δική του προσωπική και αποκλειστική ευθύνη.

Αποποίηση ευθυνών

Το υλικό στον ιστότοπο του www.dialogismos.gr παρέχεται «ως έχει».Η εταιρια μας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με αυτόν τον τρόπο αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, η ιστοσελίδα www.dialogismos.gr δεν εγγυάται ούτε προβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή που σχετίζονται με άλλο τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία, οι θυγατρικές της, οι δικαιοπάροχοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι πάροχοι περιεχομένου, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι αξιωματικοί και οι διευθυντές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τυχαίες, άμεσες, έμμεσες, τιμωρητικές, πραγματικές, επακόλουθες, ειδικές, υποδειγματικές ή άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων απώλεια εσόδων ή εισοδήματος, πόνος και ταλαιπωρία, συναισθηματική δυσφορία ή παρόμοιες ζημιές, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. σε καμία περίπτωση η συλλογική ευθύνη της εταιρείας και των θυγατρικών της, των αδειοδοτών, των παρόχων υπηρεσιών, των παρόχων περιεχομένου, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των διευθυντών, σε οποιοδήποτε μέρος (ανεξάρτητα από τη μορφή δράσης, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία, είτε Διαφορετικά) υπερβαίνετε το μεγαλύτερο των 100 € ή το ποσό που έχετε πληρώσει στην εταιρεία για το σχετικό περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία από την οποία ευθύνεται.

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε και θα παρακρατήσετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές της,τους αδειοδότες, τους παρόχους περιεχομένου, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους διευθυντές και τους εργολάβους (εφεξής “τα Αποζημιωμένα Μέρη”) αβλαβή από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από εσάς , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης Περιεχομένου εκτός από την ρητή εξουσιοδότηση αυτών των Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε ότι τα Αποζημιωμένα Μέρη δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοια παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και συμφωνείτε να αποζημιώσετε οποιαδήποτε και όλες τις προκύπτουσες απώλειες, ζημιές, αποφάσεις, βραβεία και έξοδα δικηγόρου των Αποζημιωμένων Μερών σε σχέση με αυτό. Επίσης, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε τα Αποζημιωμένα Μέρη αβλαβή από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων που προέρχονται από τρίτα μέρη που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που έχετε πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο.

Προστασία

Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να στείλετε, να υποβάλετε, να αναδημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο υλικό που:
Δεν έχετε το δικαίωμα δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένου αποκλειστικού υλικού οποιουδήποτε τρίτου μέρους Υποστηρίζει παράνομη δραστηριότητα ή συζητά την πρόθεση να διαπράξει παράνομη πράξη.
Θα θεωρηθεί παράνομο:
Οτιδηποτε χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό ή ακατάλληλο Δεν αφορά άμεσα αυτόν τον ιστότοπο.
Απειλεί ή κακοποιεί άλλους, δυσφημίζει, εισβάλλει στην ιδιωτική ζωή, άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, απειλητικό ή προσβλητικό
Οτιδηποτε Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί ή να βλάψει τα παιδιά εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης ή με άλλο τρόπο
Παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα οποιασδήποτε εταιρίας ή προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας.
Παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο
Πλαστοπροσωπεί ή παρερμηνεύει τη σύνδεσή σας με οποιαδήποτε άλλη εταιρια ή άτομο ή χειρίζεται με άλλο τρόπο κεφαλίδες ή αναγνωριστικά για να συγκαλύψει την προέλευση του περιεχομένου.
Διαφημίζει οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια (π.χ., προσφέρει προς πώληση προϊόντα ή υπηρεσίες) ή συμμετέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (π.χ. διεξαγωγή λοταριών ή διαγωνισμών, εμφάνιση διαφημιστικών εμβλημάτων και / ή προσέλκυσης αγαθών ή υπηρεσιών) εκτός από ό, τι μπορεί να επιτραπεί ειδικά σε αυτόν τον ιστότοπο.
Ζητά χρήματα, διαφημιστές ή χορηγούς
Περιλαμβάνει προγράμματα που περιέχουν ιούς, ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών.
Διακόπτει την κανονική ροή διαλόγου, προκαλεί την ταχύτερη κύλιση μιας οθόνης από ό τι άλλοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν ή να ενεργήσουν με άλλον τρόπο με τρόπο που επηρεάζει την ικανότητα άλλων ατόμων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτού του ιστότοπου.
Περιλαμβάνει αρχεία μορφής MP3
Ποσά σε μια «πυραμίδα» ή παρόμοιο σχήμα.
Απορρίπτει οποιαδήποτε πολιτική ή κανονισμούς που θεσπίζεται κατά καιρούς σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε δικτύων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο
Περιέχει υπερ-συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που περιέχουν περιεχόμενο που εμπίπτει στις περιγραφές που αναφέρονται παραπάνω
Παρόλο που δεν υποχρεούται να το πράξει, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη χρήση αυτού του ιστότοπου για να καθορίσει τη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, καθώς και το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο. Παρά τα δικαιώματα αυτά, παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των Υποβολών σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ούτε η Εταιρεία μας ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που παρέχει Περιεχόμενο στην Εταιρεία δεν θα αναλάβει ή θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια από την Εταιρεία ή τέτοιο τρίτο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε Υποβολή.

Ασφάλεια

Τυχόν κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ατομική χρήση. Θα είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασής σας (εάν υπάρχει). Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τον κωδικό πρόσβασής σας και, κατά την κρίση της, να σας ζητήσει να τον αλλάξετε. Εάν χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης που η Εταιρεία θεωρεί ανασφαλή, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης και / ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που παρέχονται σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο για συμβιβασμό της ασφάλειας ή παραβίαση των πόρων του συστήματος και / ή των λογαριασμών. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή διανομή εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να διακυβεύουν την ασφάλεια (π.χ. προγράμματα μαντέψεων κωδικών πρόσβασης, εργαλεία ρωγμών ή εργαλεία ανίχνευσης δικτύου). Εάν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε διαχειριστές συστήματος σε άλλους ιστότοπους, προκειμένου να τους βοηθήσει στην επίλυση συμβάντων ασφαλείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει ύποπτες παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που ζητά ή κατευθύνει την Εταιρεία να αποκαλύψει την ταυτότητα όσων δημοσιεύουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή να δημοσιεύσει ή να διαθέσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που πιστεύει ότι παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης. Με την αποδοχή αυτής της σύμβασης παραιτείτε και διατηρείτε αβλαβείς εταιρείες από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε ενέργεια που έλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα των ερευνών της ή / και από τυχόν ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως συνέπεια ερευνών είτε από την εταιρεία είτε από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ισχυρισμοί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Ο Νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή παρέχει προσφυγή σε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύουν ότι υλικό που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο παραβιάζει τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Εάν πιστεύετε με καλή πίστη ότι τα υλικά που φιλοξενούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, εσείς ή ο αντιπρόσωπός σας ενδέχεται να στείλετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας ειδοποίηση που ζητά την κατάργηση του υλικού ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτήν. Οποιαδήποτε ειδοποίηση από κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του και δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θεωρείται επαρκής ειδοποίηση και δεν θεωρείται ότι παρέχει στην ΕΤΑΙΡΙΑ πραγματική γνώση γεγονότων ή περιστάσεων από τις οποίες παραβιάζει υλικό ή οι πράξεις είναι προφανείς. Εάν πιστεύετε με καλή πίστη ότι έχει υποβληθεί εσφαλμένα μια ειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εναντίον σας, η εταιρια των πνευματικών δικαιωμάτων σας επιτρέπει να στείλετε στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας μια αντικοινοποίηση. Όλες οι ειδοποιήσεις και οι αντικοινοποιήσεις πρέπει να πληρούν τις τότε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εταιρια πνευματικών δικαιωμάτων.

Επίλυση διαφοράς

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα μπορεί να διαχωριστεί από την παρούσα συμφωνία και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπολοίπων διατάξεων.

Απαλλαγή από την κατηγορία δράσης

Μπορείτε να επιλύσετε διαφορές μόνο με εμάς σε ατομική βάση και να μην ασκήσετε αξίωση ως ενάγων ή μέλος της τάξης, σε μια τάξη ενοποιημένη ή αντιπροσωπευτική ενέργεια. Δεν επιτρέπονται οι διαιτησίες τάξης, οι ενέργειες τάξης, οι γενικές ενέργειες ιδιωτών δικηγόρων και η ενοποίηση με άλλες διαιτησίες. Ο διαιτητής δεν μπορεί να ενοποιήσει περισσότερες από μία αξιώσεις ενός ατόμου και δεν μπορεί να προεδρεύει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε διαδικασία τάξης ή εκπροσώπου ή αξιώσεων (όπως αγωγή κατηγορίας, ενοποιημένη ενέργεια ή ιδιωτική γενική αγωγή) εκτός εάν όλα τα σχετικά μέρη συμφωνούν συγκεκριμένα να κάνουν οπότε μετά την έναρξη της διαιτησίας.
Διαχωρισμός:
Εάν κάποια ρήτρα εντός των Όρων Παροχής Υπηρεσιών (εκτός από την παραπάνω ρήτρα Απαλλαγής από την Κλάση Ενέργειας) διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτή η ρήτρα θα διαχωριστεί από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και το υπόλοιπο αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα έχει πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Εάν η ρήτρα απαλλαγής από την τάξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, η διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο.
Οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με τον ιστότοπο του www.dialogismos.gr διέπεται από τους νόμους της Αθήνας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία περί σύγκρουσης νόμων.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση μιας τοποθεσίας Web.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος www.dialogismos.gr
διασφαλίζονται μέσω της αξιόπιστης εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών μέσω Διαδικτύου PayPal. Όλες οι πληροφορίες προσωπικής χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας που μεταδίδονται διαχειρίζονται τις ασφαλείς συνδέσεις του PayPaL. Όλα τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που μας διαβιβάζονται δεν θα κοινοποιηθούν η πωληθούν ή δημοσιευθούν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Προσπαθούμε να κάνουμε το eshop μας όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα παραγγελθέντα αντικείμενα να μην είναι διαθέσιμα προς πώληση σε επιθυμητό μέγεθος και ή χρωματισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφουμε τα χρήματά σας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Οι παραγγελίες πρέπει να φτάσουν εντός 2-10 εργάσιμων ημερών αφού λάβουμε την πληρωμή, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό. Το www.dialogismos.gr ΔΕΝ είναι υπεύθυνo για τυχόν καθυστερήσεις του πακέτου σας κατά την παράδοση,
κάνοντας μια παραγγελία μαζί μας, αποδέχεστε τον κίνδυνο καθυστέρησης του δέματος σας κατά την αποστολή.

ΧΑΜΕΝΟ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

Το www.dialogismos.gr θα παράσχει κατόπιν αιτήματος τον αριθμό παρακολούθησης και τα στοιχεία επικοινωνίας για τη ναυτιλιακή εταιρεία εάν χρειαστεί. Μόλις σας δοθούν αυτές οι πληροφορίες, είναι ευθύνη σας ως πελάτης να επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσετε με τη ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για χαμένα πακέτα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ:

Μπορείτε να επιστρέψετε αντικείμενα εντός 7 ημερών με δικά σας έξοδα (μη χρησιμοποιημένα αντικείμενα σε νέα κατάσταση). Θα ανταλλάξουμε τα αντικείμενα και θα σας τα στείλουμε δωρεάν ή θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα μείον τα έξοδα αποστολής. Τόσο τα επιστρεφόμενα αντικείμενα όσο και η συσκευασία δεν πρέπει να έχουν χρισημοποιηθει η ανοίξει.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης ιστότοπου Αναθεωρήσεις και διορθωσεις

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Παρά τα ανωτέρω, τυχόν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, όπως η Πολιτική Απορρήτου μας και άλλες γνωστοποιήσεις, σε αυτόν τον ιστότοπο θα διέπουν τα στοιχεία στα οποία σχετίζονται. Η εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση.
O ισότοπος www.dialogismos.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο του www.dialogismos.gr θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το www.dialogismos.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Το www.dialogismos.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο dialogismos.gr, ωστόσο, δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό.