Κατηγορία:Έμπνευση

Διαλογισμοί

Διαλογισμός στα Κύματα

Δίπλα στη θάλασσα και ακούγοντας τον χορό των κυμάτων θα...

Ηρεμία Ισορροπία Γαλήνη

"Βάλε την πρόθεση να φροντίσεις το σώμα, το πνεύμα και...

Το Τρίτο Μάτι

Σε αυτόν τον διαλογισμό θα έρθεις σε επαφή με τη...

Η μαγική γείωση

Αν νιώθεις ότι είσαι κομμάτια ή ότι έχεις γίνει χίλια...